Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerine Araştırmalar Yapıldı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Resmi.

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU’nun önderliğinde ve tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yapıldı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerine Araştırmaları sonrasında bir kitapçık yayınlandı. Orman Genel Müdür Yrd. Dr. Ahmet İPEK bu kapsamda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünya’da Ormanların Durumu

Dünya ormanları 3,9 milyar ha. dır. Yeryüzünün %30‘unu kaplamaktadır. Ormanlar 350 milyon insana ev sahipliği yapmakta, 1,6 milyar insanın geçimini sağlamaktadır. Ormanlar biyolojik çeşitliliğin yüzde %80’ini barındırmaktadır.

Türkiye’de Ormanların Durumu

Orman varlığımız artmaktadır. Odun servetimiz ise %50 artmıştır

Dünya’da ve Ülkemizde Biyolojik Çeşitlilik ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Durumu

1. Dünyada; 750.000–1.000.000 adet bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir.
2. 500.000 bitkinin tespiti ve sistematiği yapılmıştır.
3. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, yaklaşık 70.000 bitkinin 21.000 kadarı ilaç sanayinde
kullanılmaktadır.
4. Ülkemizde türlerin sadece 500 kadarı tıbbi amaçla kullanılmaktadır.

Ülkemiz Biyolojik Çeşitliliği
Türkiye’de;
Makro mantar ve liken türü 12.000 Adet
Doğal bitki türü sayısı 11.466 Adet
Endemik bitki türü sayısı 3.649 Adet (%32)

Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri
Biyod Veritabanı
Web erişimli Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanında (BİYOD); her
bir bitki türüne ait ekosisteminde çekilmiş fotoğrafları ile birlikte arazi bilgileri, taksonomi,
literatür ve ürün bilgileri (hasat zamanı, toplama, kurutma, depolama şekilleri, etken maddeleri, alıcıları, polen-nektar durumları vb.) bulunmaktadır.”