Türkiye’nin Zengin Biyoçeşitliliği

Bitki resmi.

Bitki görseli.

Türkiye’nin Avrupa Sibirya, Akdeniz ve İran Turan fitocoğrafik bölgeleri ve bunların geçiş zonları üzerinde olduğunu bu nedenle de orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve buekosistemlerin farklı formlarına sahip olduğuna dikkat çeken Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemizde doğal çiçekli bitki ve eğrelti takson sayısını 11.466 Endemik takson sayısını ise 3649 (Endemizm oranı yaklaşık 32) olarak açıkladı.

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU, Erzincan Üniversitesi’nden gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerine Araştırmalar sonrasındaki kitapçıkta yayınlanan verilere göre Türkiye Florasının Değerlendirilmesi şöyle ifade etmektedir:

“Ülkemizde bitkilerden, ilaç, gıda, baharat ve yakacak başta olmak üzere değişik şekillerde yararlanılmaktadır. Ülkemizde 114 familya ve 458 cinse ait 1280 taksonun gıda veya tıbbi amaçlı kullanıldığı kayıtlıdır (Yeşilada 2013). 1990’ ı yıllarda Türkiye’de 500 civarında olduğu belirtilen tıbbi bitkilerin sayısı (Baytop 1999), Prof. Dr. Erdem Yeşilada’nın (2002) çalışmasına göre 1000’i aşmıştır.

2014 yılında Akalın ve Özhatay tarafından hazırlanan bir başka çalışmada ise yaklaşık 1200 bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı belirtilmiştir.”

Fitoterapi Haber:
Bezm-i Alem
Endemik takson
Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
baharat
dağ
deniz
gıda
kıyı
orman
step
sulak alan
takson
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İlaç

Bitki resmi.

Bitki görseli.

Türkiye’nin Avrupa Sibirya, Akdeniz ve İran Turan fitocoğrafik bölgeleri ve bunların geçiş zonları üzerinde olduğunu bu nedenle de orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve buekosistemlerin farklı formlarına sahip olduğuna dikkat çeken Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemizde doğal çiçekli bitki ve eğrelti takson sayısını 11.466 Endemik takson sayısını ise 3649 (Endemizm oranı yaklaşık 32) olarak açıkladı.

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU, Erzincan Üniversitesi’nden gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerine Araştırmalar sonrasındaki kitapçıkta yayınlanan verilere göre Türkiye Florasının Değerlendirilmesi şöyle ifade etmektedir:

“Ülkemizde bitkilerden, ilaç, gıda, baharat ve yakacak başta olmak üzere değişik şekillerde yararlanılmaktadır. Ülkemizde 114 familya ve 458 cinse ait 1280 taksonun gıda veya tıbbi amaçlı kullanıldığı kayıtlıdır (Yeşilada 2013). 1990’ ı yıllarda Türkiye’de 500 civarında olduğu belirtilen tıbbi bitkilerin sayısı (Baytop 1999), Prof. Dr. Erdem Yeşilada’nın (2002) çalışmasına göre 1000’i aşmıştır.

2014 yılında Akalın ve Özhatay tarafından hazırlanan bir başka çalışmada ise yaklaşık 1200 bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı belirtilmiştir.”

Fitoterapi Haber:
Bezm-i Alem
Endemik takson
Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
baharat
dağ
deniz
gıda
kıyı
orman
step
sulak alan
takson
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İlaç