Türkiye’de Halk Arasında İyileştirici Özelliği En Çok Bilinen Bitki Cinsleri

Bitkisel Sarı Kantaron.

Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB) çoğunlukla Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplandıklarına dikkat çeken Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU, sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini değerlendirebilmek için Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin yeterli miktar ve kalitede olması gerektiğine dikkat çekti.

Bu amaçla kaliteli ve standart ürünler için ıslah edilmiş türlerin geliştirilmesi, uygun ekolojik
koşulların belirlenmesi, doğal bitkilerin doğaya zarar vermeden ve zamanında toplanması, hasat sonrası işlemler ve işleme teknolojilerinin belirlenmesi TAB üretim ve pazar imkanlarını arttıracağına dikkat çeken Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU Türkiye’de halk arasında iyileştirici özelliği en çok bilinen bitki cinslerini Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerine Araştırmalar sonrasındaki kitapçıkta şöyle yayınlandı:

“Hypericum (1382), Origanum (607), Sideritis (538), Rosa (511), Urtica (395), Sambucus (385), Plantago (328), Ecballium (298), Equisetum (253), Cotinus (244), Thymus (239), Malva (236), Helichrysium (202), Polygonum (201), Mentha (199), Achillea (191), Teucrium (191), Allium (191), Türkiye’ de Halk Arasında İlaç Olarak Kullanılan Türler, Hypericum perforatum L. (1364), Rosa canina L. (446), Origanum majorana L. (408), Sideritis scardica Griseb. (375), Sambucus ebulus L. (328), Ecbalium elaterium L. (298), Urtica dioica L. (255), Cotinus coggyrea Scop. (244), Plantago major L. (212), Polygonum aviculare L. (171), Equisetum telmateia Ehrh. (166),Origanum vulgare L. (166), Arum maculatum L. (158), Cichorium intybus L. (153), Artemisiaabsinthium L. (139), Teucrium polium L. (139), Melissa officinalis L. (139), Juglans regia L. (137), Malva neglecta Wallr. (137), Viscum album L. (135), Sinapis arvensis L. (125), Helichrysum stoechas L. (121) Zea mays L. (113), Sideritis congesta P.H. Davis&Hub. Mor. (110), Thymus longicaulis C. Presl. (107), Allium cepa L. (100), Juniperus oxycedrus L. (100), Laurus nobilis L.”