Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı’nda sunulacak bildiri kuralları açıklandı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nda verilecek bildiri kuralları açıklandı.
18 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nda verilecek bildiri kuralları açıklandı.

19 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı’nda verilecek bildiri kuralları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi‘nde sunulacak olan bildiri kuralları kongrenin web sitesinde şöyle duyuruldu:

“Tüm konuşma özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalı ve en fazla 150 sözcükten ibaret olmalıdır (Özetlerde ad, soyad, unvan ve çalışılan kurum bilgileri, 150 sözcüğün dışındadır). Özetler Times New Roman yazı tipiyle, 12 punto yazılmalıdır.

 • Konu Başlığı
 • Sunum yapacak kişinin adı, soyadı, unvanı, Çalışılan Kurum Bilgileri (Üniversite, …)
 • Sunuma destek olan kişilerin adı, soyadı, unvanı, Çalıştığı (Üniversite, …)
 • Gönderilecek Özet’te klinik araştırmalar için aşağıda belirtilen alt başlıklar bulunmalıdır.
  • Çalışmanın amacı ve kısa bir genel bilgi
  • Yöntem
  • Bulgular (Bulguların önemi tartışılmalı)
  • Sonuç
  • Anahtar kelimeler
 • Olgu sunumları için ise; önce kısa genel bilgi, sonra olgunun klinik durumu ve uygulanan tedavi, en son olarak da bu olguda kullanılan tedavinin klinik açıdan önemi vurgulanmalıdır.
 • Posterler 70 cm x 90 cm boyutlarında olmalıdır.”