Bitkilerin Fitokimyasal Yapısının Araştırılması

Bezmi Alem Üniversitesi yerleşkesi.

Bitkilerin fitokimyasal yapısının araştırılmasına yönelik yol haritasını Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU şöyle değerlendirdi:

“Bitkilerin Fitokimyasal Yapısının Araştırılması

• Çalışılacak bitkinin seçilmesi, ilgili literatür çalışmasının yapılması ve toplanacak bitki
türünün tüm özelliklerinin belirlenmesi (Flora of Turkey) ve Herbaryum çalışması yapılması
• Bitkilerin doğadan toplanması (veya uygun ortamlarda yetiştirilmesi)
• Preslenen ve daha sonra kurutulan bitkinin identifiye edilmesi
• Uygun çözücülerle ekstraksiyonu (Biyoaktivite odaklı çalışılacaksa seçilen aktivite testlerinin
yapılması)
• Kolon kromatografisi ile fraksiyonlandırılması ve saflaştırılması [Açık kolon, flash kromatografisi, HPLC, GC veya bunların mass ile kombine (LC MS, GC MS) edilmesi, ayrıca MPLC, OPLC, veya süperkritikal sıvı ekstraksiyon (SFC) kromatografisi
yöntemleriyle]
Bitkilerin Laboratuvar ve Herbaryumda Tanımlanmaları
Saf Madde Eldesi için Genel Olarak İzlediğimiz Yol
• Ekstrelerin potansiyel aktivitelerinin belirlenmesi
• Aktif Ekstrelerin kolon kromatografisiyle fraksiyonlandırılması
• Benzer fraksiyonların ince tabaka kromatografisi (TLC) ile birleştirilmesi ve küçük
kolonlardan tekrar tekrar ayırma işlemlerinin yapılması
• Fraksiyonlardan moleküllerin eldesi (prep. TLC veya prep. HPLC) ve saflaştırılması
• Saf bileşiklerin yapılarının spektroskopik (NMR, IR, UV, Mass) yöntemlerle aydınlatılması
ve aktivitelerinin incelenmesi

Bezm-i Alem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU biyolojik aktivite odaklı çalışmaları ise Aromatik Bitkiler Üzerine Araştırmalar sonrasındaki kitapçıkta şöyle ifade etti:

Biyolojik Aktivite şeması.