Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin Amacı Açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı 18 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi,  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından organize ediliyor.

19 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı kapsamında Kongre Eş Başkanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve Kongre Eş Başkanı T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. Elif GÜLER KAZANCI kongre ile ilgili: “Medeniyetlerin Beşiğinde; Anadolu Tıbbı sloganı ile yola çıktığımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongremiz ilklere imza atacak kapsamı ile ülkemizin uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacaktır. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ülkemizde, eşsiz tarihi, kültürel mirası olan İstanbul şehrimizde, İstanbul Kongre Merkezinde 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek kongre ve fuar programının hayırlara vesile olmasını dileriz.” değerlendirmesini yaparak kongrenin amacı ve genel programı ve vizyonu ile ilgili ana başlıklar halinde şu şekilde duyurdular:

“Kongrenin Amacı:

 • Türkiye’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması için;
  • Anadolu’nun tıbbın doğduğu ülkelerden biri olduğu,
  • Doğu batı arasında gelişim ve dağılım yolu olduğu,
  • Devlet politikası olarak değerlendirilmesi,
  • Türkiye’nin bu alanda markalaşması gerektiği,
  • Toplumsal altyapı ve mevzuat çalışmalarının gelişmişlik düzeyinin uluslararası düzlemde görünürlüğünün sağlanması,
  • Medeniyetimizden günümüze miras kalan geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında sağlık kültür birikiminin ve zengin şifalı bitki potansiyelinin uluslararası platformlarda tanıtılması amaçlanmıştır.
 • Bilimsel, kültürel ve sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilmesi için;
  • Modern sağlık hizmetinin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğunun,
  • Sağlık bilinci ve kültüründe bu uygulamaların önemli yeri olduğunun,
  • İnanç ve aidiyet barındırması yönüyle insancıl olduğunun,
  • Tarihsel milli kültürümüzün ve yaklaşık otuz ülkeye ait geleneksel ürünlerin akademisyenlere ve halka tanıtılması amaçlanmıştır.
 • Modern Tıp ve Tamamlayıcı Tıbbın entegrasyonunun sağlanması için;
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliği ve 2014 – 2023 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Stratejileri doğrultusunda; geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, modern sağlık sistemine entegrasyonu direktiflerinin duyurulması,
  • Ülkemizde bu alanda uygulanan mevzuatın, eğitim programlarının ve bilimsel çalışmaların tanıtılması,
  • Uluslararası ticari, hukuk, eğitim alanında oluşturulabilecek işbirliklerinin ve akademik bilimsel araştırmaların ortak altyapısının hazırlanması,
  • Sahada sağlıkçıların uygulamada olmasını sağlamak ve halkın doğru adreslere yönlendirilmesi,
  • Diğer kamu kurumlarının da dâhil edilerek desteklenmesi ve ortak sorumluluk alanlarının belirlenerek hayata geçirilebilmesi amaçlanmıştır.

Kongre Özeti:

 • 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde fuar ve kongre olarak iki farklı etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • Kongre, geleneksel tıp uygulamaları alanında dünyada ülkemiz adına önemli katkılar yapmış birçok bilim insanımıza ve yaklaşık otuz ülkenin temsilcisine ev sahipliği yapacaktır.
 • Uluslararası temsili yüksek olması planlanan Kongrede, bilimsel literatürün geliştirilmesi için gerekli fiziki, teknik ve sosyal donanımlar sağlanacaktır.
 • Fuar etkinliği ile halka açık bir ortamda düzenlenecektir.
 • Kongrenin Türk şifacılık kültürü geleneğinde önemli yere sahip olan Otacılığın; Fitoterapi kapsamında günümüz modern tıp uygulamalarına büyük değer katacağı düşünülmektedir.

Kongre Vizyonu:
Medeniyetlerin Beşiği’nde kök salan Anadolu Tıbbı kültürel mirasının ev sahipliği ile Dünya ölçeğinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında mevcut bilimsel gelişmeler adına uluslararası sürdürülebilir, ortak işbirliği alanları oluşturmak.”