Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi.
1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı 18 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı 19 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi,  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından organize ediliyor.

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin tanıtımının yapıldığı web sayfasında kongre hakkında şu bilgiler aktarıldı:

“Anadolu; insanlık tarihine tanıklık eden Medeniyetlerin Beşiğidir. Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada kabul gören Anadolu Tıbbı, günümüz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için değerli kaynakçadır. Günümüzde yeniden ilgi gören geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; bilgi, inanç ve toplumsal tecrübeleri de içinde barındıran, tarihi derinliği bulunan uygulamalardır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına toplumun farklı kesimlerinin erişebilmesi, bu uygulamaların kanıta dayalı olarak sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcıların ve uygulamaların standardize edilmesi önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2014 – 2023 Geleneksel Tıp Stratejileri ile ülkelerin bu alanda düzenleme yapma ve modern sağlık sistemlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları açısından güçlendirmeleri konusunda teşvik etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından almış olduğu görev ve yetkilerle, Sağlık Bakanlığı geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu amacı ile stratejik plan hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Bu amaçla iki yıl zarfında mevzuat çalışmaları yapılmış ve nihayetinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayımlanmış ve hukuksal alt yapı oluşturulmuştur. Ocak 2018 tarihi itibari ile 18 Üniversitemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi hizmet vermekte olup (Ar-Ge ve Eğitim M.), 480 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi açılmış, 14 Sertifikalı Uygulama alanında yaklaşık toplam 4954 sertifika verilmiştir.

Bu çalışmaların yanında uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık otuz ülkeden sağlık alanındaki temsilcilerin yer alacağı kongre çalışmaları süresince birçok ülke ile önemli görüşmeler yapılmıştır. Dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması adına temsili yüksek bilimsel altyapısı güçlü bir kongre amaçlanmaktadır.

Dört günlük bilimsel programda; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarına katkı sunmuş bilim insanlarının ve uygulayıcıların bildiri sunumları, poster sunumları, vaka tartışmaları ve atölye çalışmalarıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ele alınacaktır.

Kongre etkinlikleri kapsamında Kongre ile eş zamanlı olarak halka açık Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuarı gerçekleştirilecektir. Fuar alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları ile halkımızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki farkındalığı arttırılacaktır. Ayrıca fuar alanında yerli ve yabancı ticari işletmeler tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklardır. Birçok ülkeden katılım beklediğimiz fuar alanının oldukça renkli görüntülere şahitlik edeceğine inanmaktayız.”