Tıbbi bitkilerin mutlaka kültürü yapılmalıdır

Hazel bitkisi.

Prof. Dr. Neşet ARSLAN, tıbbi bitkilerin kültüre alınmasını bitki türü yönünden; bir tıbbi bitkinin kullanımı çok, florada miktarı az ise kültürü yapılmalı şeklinden açıklayarak şöyle devam etti:

“Kullanımı az, doğadaki potansiyeli fazla ise -şimdilik- doğal floradan yararlanılmalıdır. Koruma altına alınmış yerli tıbbi bitkilerimiz ile, ülkemiz florasında bulunmayan ancak ekolojik olarak yetiştirilmesi mümkün olabilen ve yurt içi tüketimi veya ihracat şansı fazla olan tıbbi bitkilerin mutlaka kültürü yapılmalıdır.”

Ekonomik yönden tıbbi bitkilerin kültüre alınmasını ise Prof. Dr. Neşet ARSLAN şöyle açıkladı:

“Burada en önemli nokta yetiştirilen bitkinin pazar durumudur.  Eğer bitkinin pazarlanabilme veya yeni pazarlar bulabilme şansı varsa yetiştirilebilir. “Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir.” Doğal bitkilerin kültüre alınmaları ezbere değil, bir strateji dahilinde yapılmalıdır. Bu strateji genel çerçeve dışında her bir tıbbi bitkiye göre belirlenmelidir. Kültüre alma işlemi generatif ve/veya vejetatif yolla olabilir.”