Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Tıbbi ve Itrı Bitkiler Çalıştayı Ziyareti ​

Prof.Dr.Veysel Eroğlu konuştu.
Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi web sitesinde 02.03.2015 tarihli “Tıbbi ve Itrı Bitkiler Çalıştayı Sonrası Sayın Bakanımızın Merkezimizi Ziyareti” başlıklı haber yayınlandı. Bu haberde şunlara yer verildi:
“Orman Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezinin Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi Çalıştayı Afyonkarahisar ilinde yapıldı.
28 Şubat-01 Mart tarihleri arasında yapılan çalıştaya Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.Dr.Veysel Eroğlu, Samsun Milletvekili Dr.Tülay Bakır,  Vali Hakan Yusuf Güner, Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Solak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Muzaffer Şeker, Genel Müdürümüz İsmail Üzmez, Genel Müdür Yardımcımız Dr.Ahmet İpek, ODÜ Dairesi Başkanımız Fuat Şanal, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, çeşitli üniversitelerden bilim insanları, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.
Çalıştayın açılışı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk konuşmayı Genel Müdürümüz İsmail Üzmez yaptı. “Sadece odun hammaddesi üreten bir Genel Müdürlük olmaktan çıktık” diyen Sayın Üzmez “2011 yılında Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığını kurarak yeni bir açılım yaptık. Daha sonra Sayın Bakanımızın talimatı ile Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezini kurduk. Ülke olarak tıbbi bitkilerimizi ham olarak ihraç ediyoruz. Katma değer sağlayamıyoruz. Dünyada bu bitkilerin ekonomik değeri çok büyük. Amacımız üretmek, analiz etmek, destile etmek, sanayiye kazandırıp mamul olarak ihraç etmek” dedi.
Daha sonra sırasıyla, Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mustafa Solak, Samsun Milletvekili Dr.Tülay Bakır ve Vali Hakan Yusuf Güner birer konuşma yaptı. Açılış bölümün son konuşmasını ise Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.Dr.Veysel Eroğlu yaptı. “Bugün bir milat olarak anılacaktır” diye sözlerine başlayan Bakanımız “Potansiyeli çok yüksek muhteşem bir sektör doğuyor. Ülkemizdeki bitki çeşitliliği kıta Avrupasından daha fazla. Ama bundan yeterince yararlanamıyoruz. Orman ve Su İşleri bakanlığı olarak biz bu işi sırtlamaya hazırız. Tıbbi ve Itri Bitkilerin büyük çoğunluğu ormanlık alanlarda yetişiyor. Tabi bu çok yönlü bir iş. Sağlık Bakanlığımızı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızı, Üniversitelerimizi, sanayicilerimiz ve eczacılarımızı da ilgilendiriyor. 2011 yılında bir seferberlik başlattık. Sadece ağaçlandırma ve odun üretimi ile ilgilenmiyoruz. Hem ormanlık alanlarımızı artırıyor hem de odun servetimizi artırıyoruz. Ancak kırsal kalkınma için odun dışı orman ürünleri de çok önemli. Bakınız bal üretim ormanları kurmaya başladık. Sayıları 227’ ye ulaştı. Peki, bunun ne faydası oldu? Dünya bal üretiminde 6. Sıradan 2. Sıraya yükseldik. Dünya arıcılık kongresi 2017 yılında ülkemizde yapılacak. Dünyada Tıbbi ve şifalı bitkiler sektöründe 100 milyar dolarlık bir pazar var. Bu pazardan payımızı almayı hedefliyoruz. İlk etapta ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Tıbbi bitkilerin tedavide çok önemli bir rolü var. Bunu herkes bilir. Ama bu bitkiler yıllarca kocakarı ilacı diye aşağılandı. Afyonkarahisar’da 45.000 metrekarelik bir alanda Tıbbi ve ıtri Bitkiler Merkezi kurulması talimatını verdim. Kendi kendine yeten ekolojik bir bina tasarlandı. Afyonkarahisar coğrafi bölgelerin ve yolların kesiştiği bir yer. OGM türlerin tespitini yapıp veri tabanına işlemeye başladı. Artık ihtisas heyetlerinin kurulması lazım. Herkesin her işi yaptığı dönem bitti” dedi. Bakanımız Prof.Dr.Veysel Eroğlu salondaki katılımcılarında fikrini alarak, Çalıştayın kongreye dönüştürülerek   her 2 yılda bir yapılacağını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardında kısa bir ara verildi. Burada katılımcılara OGM basılı materyalleri dağıtıldı.
2. Bölümde OGM Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Fuat Şanal bir sunum yaptı. Sayın Şanal sunumunda, OGM’de yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı anlattı. Bunu ardından Prof Dr. Şebnem Harputlu, Prof.Dr. Ahmet Başaran, Prof.Dr.Fatih Demirci, Prof.Dr.Murat Kartal ve Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Dr. M.Zafer Kalaycı kendi konularıyla ilgili sununlar yaptılar.
Verilen öğle arasından sonra, Tıbbi bitkisel çaylarda tek yada karışım hazırlama, Endüstriyel ölçekli sertifikalı tıbbi bitki ve mantar üretimi, Ulusal ve uluslar arası ölçekli ürün pazarlama çalışmaları, Itri ve aromaterapik ürünlerde üretim, kalite kontrol, standardize ekstre ve etkin madde elde edilmesi, Tıbbi ürünlerde toplum sağlığı ve güvenilirlik konuların 5 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Her çalışma gurubu tarafında hazırlanan raporlar 2. Gün genel oturumda tek tek sunuldu ve üzerlerinde tartışma açıldı. Daha sonra moderatörler tarafından birleştirilerek sonuç bildirgesi haline getirildi.
2. Günkü oturuma TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Adana Milletvekili Prof.Dr Necdet Ünüvar’ da katılarak bir konuşma yaptı. Çalıştayı baştan sona takip eden Bakanımız Prof.Dr.Veysel Eroğlu kapanış konuşmasını yaparak çalıştayın amacına ulaştığını söyledi.
Çalıştayın son bölümünde ise Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi gezildi. Burada Bölge Müdürü Recep Ateş merkezi tanıttı. Katılımcıların gösteri serasını, laboratuvarı ve bitki sergi salonunu gezmesiyle program sona erdi.”