Prof. Dr. Neşet ARSLAN : ” Birçok baharatın M.Ö 4000 yıla kadar uzanan kullanımı vardır”

Baharat resmi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Neşet ARSLAN, birçok baharatın M.Ö 4000 yıla kadar uzanan kullanımı olduğunu açıkladı.

Tıbbi bitkilerin tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Neşet ARSLAN, ilk yazılı kaynakların Sümerler ve Çinlilere ait olduğuna dikkat çekerek tıbbı bitkilerin yetiştiriciliği ve pazarlanmasını şöyle açıkladı:

“Tıbbi bitkilerin kullanımı ve gelişimi daha ziyade tıp tarihi ile yakından ilgilidir. Bu bitkilerin çoğu doğadan toplanarak tedavide kullanılmaktadır. Ancak; Safran, Haşhaş gibi bazı bitkilerin çok eskiden beri tarımının yapıldığı bilinmektedir.

Birçok baharatın M.Ö 4000 yıla kadar uzanan kullanımı vardır. Tropik bölgelerde yetişen baharatlar (Karabiber, Tarçın, Karanfil gibi) ticaret ağları yoluyla dünyayı dolaşan ilk ürünler olup, dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olmuştur.

Baharatın tarihi bilinmeden de dünya tarihinde bazı olayların, savaşların ve özellikle
sömürgeciliğin temel sebeplerini aydınlatmamız mümkün değildir. Sanayileşmenin başlangıcı ile birlikte baharat dünya ticaretindeki önemi yitirmeye başlamış,
bunların yerini madenler, kömür, pamuk, şeker, çay, kahve ve tütün almıştır.”