Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Orman Bakanlığı Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı

Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine yapılan araştırmalar sonrasında bir kitapçık yayınlandı. Orman Genel Müdür Yrd. Dr. Ahmet İPEK bu kitapçıkta Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Teşkilat Yapısına dair şu bilgileri aktardı:

“Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Teşkilat Yapısı
Birimler

1. Envanter ve Planlama Şube Müdürlüğü
2. Orman Ekosistemleri Şube Müdürlüğü
3. Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü
4. Hayvansal Ürünler Şube Müdürlüğü
5. Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü
6. Eko Turizm Şube Müdürlüğü
7. Orman Biyolojik Çeşitliliği Şube Müdürlüğü

Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri Envanteri ve Planlama Çalışmaları
210 farklı bitki türünün, 1,4 milyon hektar alanda, 1,3 milyon ton odun dışı orman ürününün envanter ve planlaması yapılmıştır.

Envanter Takip Sistemi

Kısa adı ODÜH ETS olan Web erişimli «Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Envanter Takip Sistemi»
ile hangi ürünün ne zaman, nerede ve ne miktarda olduğu tespit edilerek veri tabanına
aktarılmaktadır.

Üretim Faaliyetleri;
1. 2016 yılı üretim miktarı 429 bin ton
2. Orman köylüsünün kazancı ise 195 milyon TL
3. Ülke ekonomisine katkısı ise 750 milyon TL olarak gerçekleşmiştir”