Birinci Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi 

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı 18 -22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi gerçekleştirilecek.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Birinci Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kongrenin amacını; Türkiye’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması, Bilimsel, kültürel ve sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilmesi ve Modern Tıp ile Tamamlayıcı Tıbbın entegrasyonunun sağlanması olarak açıklayan kongre yetkilileri web sitelerinde kongre konu başlıklarını şu şekilde duyurdular:

 • Akupunktur Uygulaması
 • Fitoterapi Uygulaması
 • Homeopati Uygulaması
 • Apiterapi Uygulaması
 • Hipnoz Uygulaması
 • Refleksoloji Uygulaması
 • Larva (Maggot) Uygulaması
 • Sülük Uygulaması
 • Kupa Uygulaması
 • Mezoterapi Uygulaması
 • Proloterapi Uygulaması
 • Müzik Terapi Uygulaması
 • Ozon Uygulaması
 • Osteopati Uygulaması
 • Kayropraktik Uygulaması
 • Dünya Sağlık Örgütü Geleneksel Tıp Stratejisi
 • Avrupa Birliği Stratejik Belgesi
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sistemleri
 • Diğer Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
 • Sağlıkta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Erişim
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Kanıt Düzeyi
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitimleri
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Ar-Ge
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hukuk ve Etiği
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğimiz ve Ticareti
 • Tıbb-i Nebevi
 • Geleneksel Tıpta Klinik Araştırmalar
 • Geleneksel Tıbbi Bitkisel Ürünler ile Aromatik Tıbbi Ürünlerin Reçetelendirilmesi
 • Geleneksel Tıpta İnovasyon ve Yenilikler
 • Geleneksel Tıpta Yeni Yaklaşımlar ve Gelecek Vizyonu
 • Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Kanser Hastalıklarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Bağımlılıkta Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Sağlıkta Bütüncül Yaklaşım – Entegratif Tıp
 • Sağlık Turizmi ve Kaplıca Tıbbı