Bal Üretimi ve Bal Ormanları

Bal Ormanı görseli.

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU’nun önderliğinde ve tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yapıldı ve sonrasında bir kitapçık yayınlandı. Orman Genel Müdür Yrd. Dr. Ahmet İPEK bu kitapçıkta genel anlamda ormanlar ve bal ormanı hakkında şu bilgileri aktardı:

“Dünya’da Ormanların Durumu

Dünya ormanları 3,9 milyar ha. dır. Yeryüzünün %30‘unu kaplamaktadır. Ormanlar 350 milyon insana ev sahipliği yapmakta, 1,6 milyar insanın geçimini sağlamaktadır. Ormanlar biyolojik çeşitliliğin yüzde %80’ini barındırmaktadır.

Türkiye’de Ormanların Durumu

Orman varlığımız artmaktadır. Odun servetimiz ise %50 artmıştır

Dünyada Kovan Sayısı:

Dünyada kovan sayısı 81 milyon adettir.

Bal Üretiminde Ülkemizin Dünyadaki Yeri
Ülkemizi dünya bal üretiminde 6.sıradan 2. sıraya yükselmiştir.

Bal Ormani Eylem Planı (2013-2017)

Bugüne kadar 34.500 hektar alanda 250 adet Bal Ormanı kurulmuştur.”

 

Bal ormanı kovan sayısı.